سه شنبه 23 مهر 1398 - 15 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای گونجیک

واژگونی مرگبارنیسان امروزدرجاده تبریز-اهر

مطالب/ واژگونی مرگبارنیسان امروزدرجاده تبریز-اهر

                           
      واژگونی مرگبارنیسان امروزدرجاده تبریز-اهر به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی سانحه رانندگی محور تبریز اهر حوالی روستای گونجیک یک نفر فوتی ویک مصدوم بر جای گذاشت
شنبه 19 فروردين 1396