يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس موتوری

موتورلانس ناجی شهروندان در زمان طلائی /انجام 1745ماموریت اورژانسی در هفت ماه اول سال1399

مطالب/ موتورلانس ناجی شهروندان در زمان طلائی /انجام 1745ماموریت اورژانسی در هفت ماه اول سال1399

                           
      موتورلانس ناجی شهروندان در زمان طلائی /انجام 1745ماموریت اورژانسی در هفت ماه اول سال1399
✔️رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز:سه پایگاه اورژانس موتوری تبریز از ابتدای سال جاری 1745ماموریت اورژانسی انجام داده اند که از این تعداد 307 مورد جهت ادامه اقدامات توسط آمبولانسهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافته اندو مابقی تحت خدمات سرپائی قرارگرفته اند.

دوشنبه 26 آبان 1399
اورژانس موتوری تبریز2هزارماموریت در سال95انجام داد

مطالب/ اورژانس موتوری تبریز2هزارماموریت در سال95انجام داد

                           
      اورژانس موتوری تبریز2هزارماموریت در سال95انجام داد به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی دو دستگاه موتورسیکلت اورژانس 1959ماموریت را در مناطق پرترافیک سطح شهر تبریز در میانگین زمانی 6:02دقیقه بر بالین بیمارانی که نیازمند دریافت خدمات اورژانسی بودند حاضر شده وخدمات ارائه داده اند
چهارشنبه 23 فروردين 1396