پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اورژانس موتوری

اورژانس موتوری تبریز2هزارماموریت در سال95انجام داد

مطالب/ اورژانس موتوری تبریز2هزارماموریت در سال95انجام داد

                           
      اورژانس موتوری تبریز2هزارماموریت در سال95انجام داد به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی دو دستگاه موتورسیکلت اورژانس 1959ماموریت را در مناطق پرترافیک سطح شهر تبریز در میانگین زمانی 6:02دقیقه بر بالین بیمارانی که نیازمند دریافت خدمات اورژانسی بودند حاضر شده وخدمات ارائه داده اند
چهارشنبه 23 فروردين 1396