شنبه 3 اسفند 1398 - 27 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای ذولبین هشترود

بالگرداورژانس ناجی بیمارقلبی در شهرستان هشترود

مطالب/ بالگرداورژانس ناجی بیمارقلبی در شهرستان هشترود

                           
      بالگرداورژانس ناجی بیمارقلبی در شهرستان هشترود ظهرامروز بالگرد اورژانس جهت نجات بیمار قلبی بطرف روستای ذولبین هشترود به پرواز در آمد
شنبه 26 فروردين 1396