چهارشنبه 24 مهر 1398 - 16 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته بحران

دومین جلسه کمیته بحران مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال جدید

مطالب/ دومین جلسه کمیته بحران مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال جدید

                           
      دومین جلسه کمیته بحران مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال جدید به گزارش روابط عمومی اورژانس،امروز دومین جلسه کمیته بحران برگزار شد .
پنجشنبه 8 فروردين 1398