سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مراسم کلنگ زنی

مراسم کلنگ زنی اولین سوله بحران اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی تبریز اردیبهشت 98

مطالب/ مراسم کلنگ زنی اولین سوله بحران اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی تبریز اردیبهشت 98

                           
      مراسم کلنگ زنی اولین سوله بحران اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی تبریز اردیبهشت 98 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: سوله تخصصی و انبار پشتیبانی بحران نیاز مبرم دانشگاه می باشد .
شنبه 14 ارديبهشت 1398