يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با بیماراحیاء شده

تجدید دیدار بیماراحیاء شده با کارشناسان اورژانس تبریز

مطالب/ تجدید دیدار بیماراحیاء شده با کارشناسان اورژانس تبریز

                           
      تجدید دیدار بیماراحیاء شده با کارشناسان اورژانس تبریز بیمار قلبی که بهمن ماه 95 دچار ایست قلبی تنفسی شده و با اقدام به موقع اورژانس تبریزبه زندگی باز گشته با کارشناسان احیاگر اورژانس تجدید دیدار کرد.
يکشنبه 17 ارديبهشت 1396