چهارشنبه 9 بهمن 1398 - 03 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بیماراحیاء شده

تجدید دیدار بیماراحیاء شده با کارشناسان اورژانس تبریز

مطالب/ تجدید دیدار بیماراحیاء شده با کارشناسان اورژانس تبریز

                           
      تجدید دیدار بیماراحیاء شده با کارشناسان اورژانس تبریز بیمار قلبی که بهمن ماه 95 دچار ایست قلبی تنفسی شده و با اقدام به موقع اورژانس تبریزبه زندگی باز گشته با کارشناسان احیاگر اورژانس تجدید دیدار کرد.
يکشنبه 17 ارديبهشت 1396