پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با در اثر سقوط

فوت کارگر ساختمانی در شهرک اندیشه تبریز

مطالب/ فوت کارگر ساختمانی در شهرک اندیشه تبریز

                           
      فوت کارگر ساختمانی در شهرک اندیشه تبریز در اثر سقوط از ساختمان دو طبقه کارگر55ساله جان باخت.
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396