چهارشنبه 20 فروردين 1399 - 14 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تریلر با اتوبوس

یک فوتی و۲۳مصدوم در  سانحه رانندگی آزاد راه تبریز زنجان

مطالب/ یک فوتی و۲۳مصدوم در سانحه رانندگی آزاد راه تبریز زنجان

                           
      یک فوتی و۲۳مصدوم در  سانحه رانندگی آزاد راه تبریز زنجان شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: برخورد تریلر با اتوبوس در ۱۴۰کیلومتری مانده به زنجان از طرف تبریز یک فوتی و۲۳مصدوم برجای گذاشت .
شنبه 3 اسفند 1398
به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی

مطالب/ به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی

                           
      به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی دیشب برخورد تریلر با اتوبوس در اتوبان پیامبر اعظم درکیلومتر 114محور تبریز زنجان 7مصدوم برجای گذاشت.
پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396