پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با چوپان گله اش

در شهرستان سراب اتفاق افتاد

مطالب/ در شهرستان سراب اتفاق افتاد

                           
      در شهرستان سراب اتفاق افتاد خودرو سمند چوپان و گله اش را زیرگرفت.
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396