دوشنبه 29 مهر 1398 - 21 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تمهیدات اورژانس

تمهیدات اورژانس تبریز برای  انتخابات روز جمعه

مطالب/ تمهیدات اورژانس تبریز برای انتخابات روز جمعه

                           
      تمهیدات اورژانس تبریز برای  انتخابات روز جمعه دکتررجایی رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی گفت:
شنبه 30 ارديبهشت 1396