سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با روستای خاصبان

آتش سوزی در شرکت ایرانخودروی تبریز  حادثه سازشد

مطالب/ آتش سوزی در شرکت ایرانخودروی تبریز حادثه سازشد

                           
      آتش سوزی در شرکت ایرانخودروی تبریز  حادثه سازشد آتش سوزی در شرکت ایرانخودروی تبریز حادثه سازشد
پنجشنبه 4 خرداد 1396