چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 01 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با فتادن تیربرق

تصادف در میدان بسیج تبریز بطرف پلیس راه

مطالب/ تصادف در میدان بسیج تبریز بطرف پلیس راه

                           
      تصادف در میدان بسیج تبریز بطرف پلیس راه به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی تصادف وافتادن تیربرق برروی خودروها باعث مصدومیت چندنفر شد
پنجشنبه 4 خرداد 1396