پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با چوپانی

بر خورد صاعقه در روستای اسپیران از توابع تبریز حادثه آفرید

مطالب/ بر خورد صاعقه در روستای اسپیران از توابع تبریز حادثه آفرید

                           
      بر خورد صاعقه در روستای اسپیران از توابع تبریز حادثه آفرید چوپانی در ارتفاعات روستای اسپیران بر اثر برخورد صاعقه جان خود را ازدست داد
شنبه 13 خرداد 1396