يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با ریزش چاه

ریزش چاه در انتهای خیابان جوان  پشت ورزشگاه یادگار امام ره

مطالب/ ریزش چاه در انتهای خیابان جوان پشت ورزشگاه یادگار امام ره

                           
      ریزش چاه در انتهای خیابان جوان  پشت ورزشگاه یادگار امام ره یک نفر دردم جان باخت دو نفر راهی بیمارستان شدند
پنجشنبه 8 تير 1396
فوت کارگری داخل چاه در شهرستان آذرشهر

مطالب/ فوت کارگری داخل چاه در شهرستان آذرشهر

                           
      فوت کارگری داخل چاه در شهرستان آذرشهر ریزش چاه در روستای قاضی جهان از توابع آذرشهر پایان زندگی کارگر۴۰ساله را رقم ز
پنجشنبه 25 خرداد 1396