شنبه 27 مهر 1398 - 19 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با داخل چاه

فوت کارگری داخل چاه در شهرستان آذرشهر

مطالب/ فوت کارگری داخل چاه در شهرستان آذرشهر

                           
      فوت کارگری داخل چاه در شهرستان آذرشهر ریزش چاه در روستای قاضی جهان از توابع آذرشهر پایان زندگی کارگر۴۰ساله را رقم ز
پنجشنبه 25 خرداد 1396