يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با شبستر صوفیان

واژگونی مرگبار پراید

مطالب/ واژگونی مرگبار پراید

                           
      واژگونی مرگبار پراید سه مصدوم ویک فوتی در سانحه رانندگی محور شبستر صوفیان سه راهی سیس برجای ماند
سه شنبه 20 تير 1396
واژگونی مرگبار پیکان وانت درمحورشبستر صوفیان

مطالب/ واژگونی مرگبار پیکان وانت درمحورشبستر صوفیان

                           
      واژگونی مرگبار پیکان وانت درمحورشبستر صوفیان حادثه رانندگی مقابل دانشگاه آزاد شهرستان شبستر یک کشته ودو مصدوم برجای گذاشت
دوشنبه 29 خرداد 1396