دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جوان ۱۸ساله

واژگونی مرگبار پیکان در اسپیران

مطالب/ واژگونی مرگبار پیکان در اسپیران

                           
      واژگونی مرگبار پیکان در اسپیران صبح امروز جمعه بر اثر واژگونی پیکان پسر جوان ۱۸ساله جان باخت.
شنبه 3 تير 1396