دوشنبه 18 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خدمات اورژانس

فعالیت چشمگیر اورژانس استان آذربایجان شرقی در مراسم راهپیمائی 22بهمن/75نفرازخدمات اورژانس بهره مند شدند

مطالب/ فعالیت چشمگیر اورژانس استان آذربایجان شرقی در مراسم راهپیمائی 22بهمن/75نفرازخدمات اورژانس بهره مند شدند

                           
      فعالیت چشمگیر اورژانس استان آذربایجان شرقی در مراسم راهپیمائی 22بهمن/75نفرازخدمات اورژانس بهره مند شدند فعالیت چشمگیر اورژانس استان آذربایجان شرقی در مراسم راهپیمائی 22بهمن/75نفرازخدمات اورژانس بهره مند شدند
دوشنبه 23 بهمن 1396
۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند

مطالب/ ۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند

                           
      ۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند ۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند
چهارشنبه 7 تير 1396