پنجشنبه 13 آذر 1399 - 17 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با عیدفطر

۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند

مطالب/ ۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند

                           
      ۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند ۲۶نفر از نمازگزاران عیدفطر از خدمات اورژانس بهره مند شدند
چهارشنبه 7 تير 1396