دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آتش نشانان

ریزش چاه در انتهای خیابان جوان  پشت ورزشگاه یادگار امام ره

مطالب/ ریزش چاه در انتهای خیابان جوان پشت ورزشگاه یادگار امام ره

                           
      ریزش چاه در انتهای خیابان جوان  پشت ورزشگاه یادگار امام ره یک نفر دردم جان باخت دو نفر راهی بیمارستان شدند
پنجشنبه 8 تير 1396