يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با محورهای مواصلاتی

بیست مصدوم در تصادفات محورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی در روز سه شنبه

مطالب/ بیست مصدوم در تصادفات محورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی در روز سه شنبه

                           
      بیست مصدوم در تصادفات محورهای مواصلاتی استان آذربایجان شرقی در روز سه شنبه اورژانس استان برای بیست مصدوم ناشی ازشش فقره تصادف خدمات در مانی ارائه کرد
پنجشنبه 12 مرداد 1396