سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پوستر مسابقه

پوستر مسابقه نقاشی « با پروانه ها» رونمایی شد

مطالب/ پوستر مسابقه نقاشی « با پروانه ها» رونمایی شد

                           
      پوستر مسابقه نقاشی « با پروانه ها» رونمایی شد طی مراسمی پوستر مسابقه نقاشی «با پروانه ها» با حضور رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجانشرقی رونمایی شد
پنجشنبه 26 مرداد 1396