چهارشنبه 2 بهمن 1398 - 26 جمادى الأولى 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاههای آموزشی

رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی :

مطالب/ رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی :

                           
      رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی : اتمام کارگاههای آموزشی تروما ویژه پرسنل عملیاتی اورژانس استان آذربایجان شرقی
سه شنبه 15 اسفند 1396