جمعه 2 اسفند 1398 - 26 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مکالمه زبان انگلیسی

اولین جلسه مکالمه زبان انگلیسی برای اپراتورهای مرکز اورژانس تبریز آمادگی برای تبریز2018

مطالب/ اولین جلسه مکالمه زبان انگلیسی برای اپراتورهای مرکز اورژانس تبریز آمادگی برای تبریز2018

                           
      اولین جلسه مکالمه زبان انگلیسی برای اپراتورهای مرکز اورژانس تبریز آمادگی برای تبریز2018 اپراتورهای اورژانس تبریز با شرکت در دوره های مکالمه تخصصی زبان انگلیسی برای تبریز 2018آماده تر می شوند.
يکشنبه 19 شهريور 1396