جمعه 14 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با اسامی شرکت کنندگان

اسامی شرکت کنندگان اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها منتشر گردید

مطالب/ اسامی شرکت کنندگان اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها منتشر گردید

                           
      اسامی شرکت کنندگان اولین مسابقه نقاشی با پروانه ها منتشر گردید با پایان یافتن مهلت ارسال اثر مسابقه نقاشی با پروانه ها، دبیرخانه این مسابقه اسامی شرکت کنندگان خود را منتشر نمود
پنجشنبه 23 شهريور 1396