چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با هفته فوریتهای پزشکی

مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید

مطالب/ مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید

                           
      مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید مراسم معرفی و تقدیر از منتخبان فوریتهای پزشکی برگزار گردید.
دوشنبه 3 مهر 1396
برنامه های هفته گرامیداشت هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی

مطالب/ برنامه های هفته گرامیداشت هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی

                           
      برنامه های هفته گرامیداشت هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برنامه های هفته گرامیداشت هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی
يکشنبه 26 شهريور 1396