دوشنبه 25 آذر 1398 - 18 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با سمند با اتوبوس

تصادف خونین در اتوبان پیامبر اعظم با سه فوتی ویک مصدوم

مطالب/ تصادف خونین در اتوبان پیامبر اعظم با سه فوتی ویک مصدوم

                           
      تصادف خونین در اتوبان پیامبر اعظم با سه فوتی ویک مصدوم برخورد خونین سمند با اتوبوس در اتوبان پیامبر اعظم محدوده تبریز
شنبه 1 مهر 1396