پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبوس با کامیون

برخورد مرگبار اتوبوس با کامیون در محور تبریز-زنجان .

مطالب/ برخورد مرگبار اتوبوس با کامیون در محور تبریز-زنجان .

                           
      برخورد مرگبار اتوبوس با کامیون در محور تبریز-زنجان . سانحه رانندگی در 130کیلومتری محور تبریز زنجان جان دونفر را گرفت وچهارده نفر را راهی بیمارستان کرد
دوشنبه 3 مهر 1396