يکشنبه 28 مهر 1398 - 20 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مراسم تقدیر

مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید

مطالب/ مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید

                           
      مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید مراسم معرفی و تقدیر از منتخبان فوریتهای پزشکی برگزار گردید.
دوشنبه 3 مهر 1396