شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مراسم تقدیر

مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید

مطالب/ مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید

                           
      مراسم تقدیر از منتخبین هفته فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی برگزار گردید مراسم معرفی و تقدیر از منتخبان فوریتهای پزشکی برگزار گردید.
دوشنبه 3 مهر 1396