دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با بازدید رئیس اورژانس

بازدید رئیس اورژانس استان از پایگاه های مناطق تبریز

مطالب/ بازدید رئیس اورژانس استان از پایگاه های مناطق تبریز

                           
      بازدید رئیس اورژانس استان از پایگاه های مناطق تبریز رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان در راس هیئتی از پایگاههای نواحی شمال و شرق تبریز بازدید نمودند
دوشنبه 3 مهر 1396