چهارشنبه 5 آذر 1399 - 09 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان تخصصی اعصاب

از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز عیادت بعمل آمد

مطالب/ از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز عیادت بعمل آمد

                           
      از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز عیادت بعمل آمد به مناسبت هفته گرامیداشت فوریتهای پزشکی، رئیس مرکز اورژانس استان در راس هیئتی از بیمارستان اعصاب و روان فجر تبریز عیادت کردند
دوشنبه 3 مهر 1396