شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جانبازان اعصاب روان

از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز عیادت بعمل آمد

مطالب/ از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز عیادت بعمل آمد

                           
      از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز عیادت بعمل آمد به مناسبت هفته گرامیداشت فوریتهای پزشکی، رئیس مرکز اورژانس استان در راس هیئتی از بیمارستان اعصاب و روان فجر تبریز عیادت کردند
دوشنبه 3 مهر 1396