شنبه 25 آبان 1398 - 18 ربيع الأول 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دختر۱۴ساله

به کما رفتن دانش آموز اهری

مطالب/ به کما رفتن دانش آموز اهری

                           
      به کما رفتن دانش آموز اهری دانش آموز اهری کما رفته توسط اورژانس هوائی به تبریز انتقال یافت.
پنجشنبه 20 مهر 1396