سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با دانش آموز اهری

به کما رفتن دانش آموز اهری

مطالب/ به کما رفتن دانش آموز اهری

                           
      به کما رفتن دانش آموز اهری دانش آموز اهری کما رفته توسط اورژانس هوائی به تبریز انتقال یافت.
پنجشنبه 20 مهر 1396