دوشنبه 5 اسفند 1398 - 29 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دانش آموز دختر

احیا موفق دانش آموز دختر در تبریز توسط اورژانس

مطالب/ احیا موفق دانش آموز دختر در تبریز توسط اورژانس

                           
      احیا موفق دانش آموز دختر در تبریز توسط اورژانس دختر چهارده ساله که دچار ایست قلبی تنفسی شده بود با تلاش اورژانس به زندگی بازگشت.
پنجشنبه 20 مهر 1396