شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با برخورد شدید تریلر

برخورد شدید تریلر با چندین خودروی سواری در اتوبان کسایی تبریز

مطالب/ برخورد شدید تریلر با چندین خودروی سواری در اتوبان کسایی تبریز

                           
      برخورد شدید تریلر با چندین خودروی سواری در اتوبان کسایی تبریز برخورد شدید تریلر با چندین خودروی سواری در اتوبان کسایی تبریز
سه شنبه 25 مهر 1396