چهارشنبه 20 فروردين 1399 - 14 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ایسوز و خاور

برخورد کامیونت ایسوز و خاور در اتوبان کسایی

مطالب/ برخورد کامیونت ایسوز و خاور در اتوبان کسایی

                           
      برخورد کامیونت ایسوز و خاور در اتوبان کسایی راننده کامیونت تحت اقدامات احیا اورژانس تبریز به بیمارستان انتقال یافت.
سه شنبه 2 آبان 1396