شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کامیون حامل سیب

کامیون حامل سیب در اتوبان پیامبر اعظم حادثه ساز شد.

مطالب/ کامیون حامل سیب در اتوبان پیامبر اعظم حادثه ساز شد.

                           
      کامیون حامل سیب در اتوبان پیامبر اعظم حادثه ساز شد. برخورد شش خودروی سواری بدنبال ریختن سیب از کامیون مصدومیت پنج نفر را رقم زد.

چهارشنبه 10 آبان 1396