يکشنبه 9 آذر 1399 - 13 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با روستاهای شبستر

نجات یازده نفر از چنگال قاتل خاموش

مطالب/ نجات یازده نفر از چنگال قاتل خاموش

                           
      نجات یازده نفر از چنگال قاتل خاموش با اقدام سریع وبه موقع اورژانس شبستر یازده نفر در یکی از روستاهای شبستر از مرگ رهایی یافتند
شنبه 20 آبان 1396