پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با استان كرمانشاه

زلزله ای با قدرت 7/2 ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند.

مطالب/ زلزله ای با قدرت 7/2 ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند.

                           
      زلزله ای با قدرت 7/2 ریشتر جنوب شرق سلیمانیه در عراق را لرزاند. گزارش مقدماتی زمین‌لرزه
دوشنبه 22 آبان 1396