پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با 5دستگاه آمبولانس

5اکیپ اورژانس  استان آذربایجان شرقی مستقر در مهران عازم قصر شیرین شد

مطالب/ 5اکیپ اورژانس استان آذربایجان شرقی مستقر در مهران عازم قصر شیرین شد

                           
      5اکیپ اورژانس  استان آذربایجان شرقی مستقر در مهران عازم قصر شیرین شد 5دستگاه آمبولانس وپانزده نفر از پرسنل درمانی استان بدنبال زلزله دیشب عازم استان کرمانشاه شدند
دوشنبه 22 آبان 1396