چهارشنبه 20 آذر 1398 - 13 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تیبا با کامیونت

سانحه رانندگی مرگبار در شهرستان سراب

مطالب/ سانحه رانندگی مرگبار در شهرستان سراب

                           
      سانحه رانندگی مرگبار در شهرستان سراب برخورد خودرو تیبا با کامیونت ایسوزو مرگ راننده تیبا را رقم زد
چهارشنبه 1 آذر 1396