پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با تاکسی سمند- وانت

بر خورد شدید سه دستگاه خودرو در شیبلی

مطالب/ بر خورد شدید سه دستگاه خودرو در شیبلی

                           
      بر خورد شدید سه دستگاه خودرو در شیبلی برخورد تصادف تاکسی سمند- وانت- پراید پنج مصدوم روانه بیمارستان کرد
شنبه 4 آذر 1396