سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کاهش سطح هوشیاری

دومین جلسه Case study

مطالب/ دومین جلسه Case study

                           
      دومین جلسه Case study دومین جلسه Case study در مورخه ۹۶/۱۰/۲۱ با حضور ریاست مرکز دکتر رحمانی وجمعی از کارشناسان عملیاتی و مرکز ارتباطات،پزشکان با همکاری واحد بهبود کیفیت و آموزش مرکز برگزار شد
يکشنبه 24 دي 1396
اقدامات احیا قلبی ریوی اورژانس  تبریز زن ۷۰ساله را به زندگی بازگرداند

مطالب/ اقدامات احیا قلبی ریوی اورژانس تبریز زن ۷۰ساله را به زندگی بازگرداند

                           
      اقدامات احیا قلبی ریوی اورژانس  تبریز زن ۷۰ساله را به زندگی بازگرداند اقدامات احیا قلبی ریوی اورژانس تبریز زن ۷۰ساله را به زندگی بازگرداند
چهارشنبه 7 تير 1396