شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شهرستان مرند

انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان  مرند حادثه آفرید.

مطالب/ انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان مرند حادثه آفرید.

                           
      انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان  مرند حادثه آفرید. انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان مرند حادثه آفرید.
چهارشنبه 22 آذر 1396