يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با انفجار باک بنزین

انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان  مرند حادثه آفرید.

مطالب/ انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان مرند حادثه آفرید.

                           
      انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان  مرند حادثه آفرید. انفجار باک بنزین در تعمیرگاهی درشهرستان مرند حادثه آفرید.
چهارشنبه 22 آذر 1396