چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دو دستگاه خودرو

حادثه رانندگی مرگبار در شهرستان سراب

مطالب/ حادثه رانندگی مرگبار در شهرستان سراب

                           
      حادثه رانندگی مرگبار در شهرستان سراب برخورد دو دستگاه خودروی سواری در شهرستان سراب اورژانس را به محل کشاند.
شنبه 7 بهمن 1396