شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مادر دختر تبریز

مرگ خاموش مادر و دختر در تبریز

مطالب/ مرگ خاموش مادر و دختر در تبریز

                           
      مرگ خاموش مادر و دختر در تبریز مونوکسید کربن به زندگی مادر و دختر ی در تبریز پایان داد.
يکشنبه 8 بهمن 1396