دوشنبه 11 فروردين 1399 - 05 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با یوسف آباد

نشت گاز وانفجار مغازه ای در تبریز

مطالب/ نشت گاز وانفجار مغازه ای در تبریز

                           
      نشت گاز وانفجار مغازه ای در تبریز سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت حادثه در یوسف آباد سه نفر مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

دوشنبه 9 بهمن 1396