سه شنبه 6 اسفند 1398 - 30 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شمس تبریزی

قاتل نامرئی در تبریز قربانی گرفت.

مطالب/ قاتل نامرئی در تبریز قربانی گرفت.

                           
      قاتل نامرئی در تبریز قربانی گرفت. اعضای یک خانواده سه نفره در شمس تبریزی در چنگال قاتل خاموش گرفتار شدند.
دوشنبه 9 بهمن 1396